niedziela, 24 listopada 2013

Procedury składowane w PostgreSQL

Książka na wikibooks - opisuje zarządzanie procedurami z punktu widzenia bazy danych, oraz szczegółowo wbudowany język PL/pgSQL.

Dopisek z 2013-12-09: udostępniłem skrypty SQL, które powstały na potrzeby tego podręcznika.